Wokulski w Bułgarii

Wojna rosyjsko-turecka, lata 70-te XIX wieku, gdzieś w Bułgarii... Inscenizacja "Wokulski w Bułgarii" przygotowana została przez Dom Nasutów i Towarzystwo im. gen. K. Ziemskiego. Przedstawienie zaprezentowano w ramach Narodowego Czytania "Lalki" B. Prusa w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.


Wystąpili:

Jacek Romanowski - Stanisław Wokulski, Grażyna Gliwka - admirałowa Ardmanowa, Grzegorz Sztal - generał Czarnołuszyn, Andrzej Mazurek - pułkownik kozacki, Marek Wasilenko - wartownik kozacki I, Piotr Tomczuk - wartownik kozacki II, Bartek Chołost - żołnierz I, Paweł Smoliński - żołnierz II,
Dokumentacja foto Aleksander Wolak - fotograf i Sylwia Kotowska-Kieruzel. Scenariusz i reżyseria Sergiusz Kieruzel

CZAS ruszać w drogę
do Nasutowa.

ZAPRASZAMY !