Cross Media

Warsztaty z dziennikarstwa internetowego i mediów społecznościowych


Zapraszamy do korzystania ze stałej oferty warsztatów kompetencji dziennikarsko – medialnych.


Warsztaty cross-media obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne przy wykorzystaniu różnych rodzajów mediów - dźwięk, obraz, grafika, tekst, wideo). Uczestnicy wybierają temat, który chcą przedstawić online.Cross Media

Warsztaty obejmują zajęcia praktyczne w zakresie: fotografii, podstaw grafiki komputerowej, pisania do internetu, tworzenia podstawowej animacji, podstaw HTML). Rezultatem będzie strona www lub blog z konkretnymi materiałami opracowanymi przez uczestników zajęć. Warsztaty wideo obejmują praktyczne i teoretyczne zajęcia z podstaw kompozycji obrazu, obsługi kamery wideo, przygotowania do produkcji wideo (plan zdjęciowy, scenariusz), wywiad, ocyfrowanie, montaż i edycja wideo oraz dystrybucja online. Zajęcia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. W ramach zajęć praktycznych grupa przygotowuje własny krótki film wideo, który prezentowany jest na pokazie końcowym jako rezultat warsztatów.

Organizatorzy:

Dom Nasutów
Centrum mediów obywatelskich Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Patronat programowy europejska platforma medialna Youth4MediaZgłoszenia i dodatkowe informacje rezerwacja@nasutow.pl.
Specjalna oferta dla organizacji pozarządowych.


Pobierz proponowany plan zajęć w ramach warsztatów Cross-Media: MsWord | PDFCZAS ruszać w drogę
do Nasutowa.

ZAPRASZAMY !