1863 - 2013. Obchody 150 rocznicy
Potyczki pod Nowym Stawem k/Lublina


25 września 2013

Program uroczystości: Zbiórka pocztów sztandarowych, Msza św. w intencji Ojczyzny i poległych powstańców przy mogile Powstańców Styczniowych w Nowy Stawie k/Lublina, Apel poległych i salwa honorowa, Inscenizacja „Powstańcza potyczka ‘63”, Zaproszenie młodzieży do historycznej gry terenowej „Powstańcza potyczka ‘63”, Powstańcza kuchnia polowa – Poczęstunek dla uczestników wydarzenia

CZAS ruszać w drogę
do Nasutowa.

ZAPRASZAMY !