Listy z wojny

19 października 2014 roku w kościele parafialnym pw Jana Chrzciciela w Dysie przedstawienie przywołujące wojenne losy mieszkańców Nasutowa i związanych z Nasutowem bohaterów bł. biskupa Wł. Gorala, gen. K. Ziemskiego i kard. S. Wyszyńskiego.
Spektakl przygotowany został przez Parafię NMP w Nasutowie i Dom Nasutów.
Gościem honorowym uroczystości był płk. rez. Bolesław Kowalski,
uczestnik bitwy pod Kockiem w 1939r, żołnierz Armii Krajowej
CZAS ruszać w drogę
do Nasutowa.

ZAPRASZAMY !