Już czas czyli kucie kos przed Trybunałem Koronnym

22 stycznia 2015 roku uczciliśmy pamięć Bohaterów Powstania Styczniowego. Obozowisko powstańców na Rynku Starego Miasta w Lublinie przygotowane przez grupę edukacji patriotycznej "Ćwieki" z Nasutowa.Spotkanie kolędowe środowisk działających na rzecz Polonii i Polaków za granicami kraju. Organizatorzy Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Nowy Staw Foundation z udziałem Bractwa Kurkowego i Grupy edukacji patriotycznej "Ćwieki" z Nasutowa. Chór "Ponad granicami" pod dyrekcją Jacka Brzezińskiego. Chórzytami są studenci Centrum Języka i Kultury dla Polonii UMSC w Lublinie.Grupa edukacji patriotycznej „Ćwieki 1863"

bezpośrednio nawiązuje do historii okresu Powstania Styczniowego.

"Ćwieki" nazwę zawdzięczają swojemu dowódcy pułkownikowi Kajetanowi Ćwiek-Cieszkowskiemu. Żołnierzami byli ochotnicy, chłopcy i dziewczęta przede wszystkim z terenu obecnej gminy Niemce, Lubartowa i Lublina. Oddział wsławił się w wielu bitwach i potyczkach Powstania Styczniowego na ziemi lubelskiej, sandomierskiej, radomskiej i kresach wschodnich.
Zadaniem grupy jest krzewienie postaw patriotycznych, edukacja młodego pokolenia, integracja społeczności lokalnej oraz poznanie i promocja walorów historycznych i turystycznych Lubelszczyzny. Grupa działa poprzez udział w uroczystościach i inscenizacjach, pokazy edukacyjne i gry terenowe. Organizuje projekty o zasięgu regionalnym i międzynarodowym.

CZAS ruszać w drogę
do Nasutowa.

ZAPRASZAMY !