WSPÓLNIE PRZEŁAMUJEMY STEREOTYPY!

Spotkanie młodzieży w ramach projektu"Let's break stereotypes"


Czy we współczesnym świecie, w dobie globalizacji i powszechnego dostępu do informacji jest jeszcze miejsce na funkcjonowanie stereotypów? Czy współcześni młodzi ludzie kształtują swoje opinie na podstawie samodzielnie zdobywanych informacji czy też opierają się na wiadomościach zasłyszanych od innych? Jak postrzegamy naszych rówieśników z sąsiednich krajów? W jakim stopniu stereotypy i zasłyszane opinie wpływają na nasze relacje z młodzieżą z innych krajów? Jak my jesteśmy postrzegani przez naszych rówieśników zza wschodniej granicy?Odpowiedzi na te wszystkie pytania poszukamy podczas spotkania młodzieży w ramach projektu "Let's break stereotypes" finansowanego w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Podczas 7-dnio dniowego (11-18.09.2017) pobytu w Nasutowie, młodzież z Polski i Ukrainy będzie dyskutować na temat roli i znaczenia stereotypów we współczesnym świecie, zwłaszcza wśród młodzieży. Uczestnicy wymiany wspólnie zastanowią się jak i czy stereotypy wpływają na ich relacje z rówieśnikami z innych krajów, a także czy rola i znaczenie stereotypów w ich życiu jest takie samo jak w życiu np. ich rodziców czy dziadków.
Uczestnicy projektu będą także pracować nad stworzeniem postaci "typowego" Polaka i Ukraińca, które wyłaniają się ze znanych nam stereotypów. Młodzież z Polski przygotuje portret swoich rówieśników z Ukrainy, opracowany na podstawie rozpowszechnionych w Polsce stereotypów – zadaniem grupy ukraińskiej będzie w tym momencie opracowanie "kontr portretu" przedstawiającego prawdziwy obraz. Następnie grupa ukraińska przygotuje portret swoich rówieśników z Polski, oparty na stereotypach funkcjonujących na Ukrainie – polska grupa przygotuje w odpowiedzi portret "realnego" Polaka.

Zwieńczeniem pracy obydwu grup będzie zaprezentowanie stworzonych postaci "typowych" i "realnych" młodych ludzi z obydwu krajów – podczas pokazu mody zorganizowanego ostatniego dnia wymiany.


Chcesz do nas dołączyć?

Poznać nowych ludzi, podszkolić język, uczestniczyć w kreatywnych warsztatach i dyskusjach, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, a także kreatywnie spędzić czas?

Wypełnij już dziś formularz zgłoszeniowy
i weź udział w projekcie!


Let's break Stereotypespowiekszenie


CZAS ruszać w drogę
do Nasutowa.

ZAPRASZAMY !